Home Slide Home Slide Home Slide Home Slide

DOBRY START - projekt współfinansowany przez UE

.

logo pokl UEEFS-logo

Fundacja STIWEK oraz Gmina Porąbka informują, iż w dniach od 2 do 16 września 2014r. będzie trwał nabór uczestników do projektu pn.: Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbkana rok szkolny 2014/2015.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Kandydat (tylko uczeń szkoły wymienionej w § 1 pkt.2 Regulaminu) musi złożyć w sekretariacie swojej szkoły:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 2. oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronach internetowych: Fundacji STIWEK: www.stiwek.org.pl oraz Gminy Porąbka: www.porabka.pl i na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół objętych projektem.

Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne!!!

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2014 – 30 czerwca 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Skierowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych gminy Porąbka, dla których gmina jest organem prowadzącym.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami wiedzy oraz rozwijanie pasji uczniów z uzdolnieniami w szkołach gimnazjalnych Gminy Porąbka poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkołach.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 351 uczniów, w tym 146 kobiet.

W ramach projektu przewidziane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, humanistyczno-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, komputerowe, biologiczne, artystyczne, sportowo-integracyjne oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto w ramach projektu w każdej szkole przewidziano utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Dodatkowe informacje można uzyskać sekretariatach szkół objętych projektem oraz w Biurze Projektu pod numerem telefonu 696 820 845 – Rafał Sędziak, koordynator projektu,

lub pod adresem milowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Dokumenty do pobrania:

Zajęcia wyrównawcze w PGJP2 będą realizowane z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą z przedmiotów:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia sportowo-integracyjne

Ponadto będą realizowane zajęcia w ramach:

 • zespołu socjoterapeutycznego
 • opieki psychologiczno pedagogicznej
 • poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego

Galeria Zdjęć

Galeria Filmów

Statystyki Odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj8
W tym tygodniu34
W tym miesiącu118
Wszystkie28105
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes