Home Slide Home Slide Home Slide Home Slide

Konsultacje Dla Rodziców - 28 X 2014r

.

OGŁOSZENIE

Konsultacje dla Rodziców

wtorek 28 października 2014 r.

godz. 17:00

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 28 pażdziernika 2014 roku /wtorek/ KONSULTACJE dla rodziców od godz. 17.00 na świetlicy szkolnej. Możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami uczącymi w gimnazjum. Zapraszamy.

Klasa 1 a – sala nr 10 – PARTER

Klasa 1 b – sala nr 9 – PARTER

Klasa 2 a – sala nr 18 - PIĘTRO

Klasa 2 b – sala nr 17 – PIĘTRO

Klasa 3 a – sala nr 1 – PARTER

Klasa 3 b – sala nr 19 – PIĘTRO

Informacje

.

1) W bieżącym roku szkolnym z dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać uczniowie z orzeczonymi niepełnosprawnościami, takimi jak: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do dyrektora szkoły do dnia 15 września 2014.

Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

2) W bieżącym roku szkolnym składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 31 zł (na kwotę 10 000 zł), termin wpłaty do 26 września 2014 u wychowawcy klasy.

 

3) Co miesiąc opłata za bilet miesięczny do 25-tego każdego miesiąca w kwocie 22 zł (uczniowie dojeżdżający do 4 km).

 

4) Opłata za obiad w miesiącu wrześniu 63 złote (21 dni) do 25 września 2014.

Zebrania z Rodzicami

.

04 września 2014 r. o godz.1700 (czwartek) odbędzie się

Zebranie z Rodzicami Uczniów Klas Pierwszych

 

 09 września 2014. o godz.1700 (wtorek) odbędzie się

Zabranie z Rodzicami Uczniów Wszystkich Klas

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

.

OGŁOSZENIE!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

dla uczniów Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II w Porąbce

w dniu

1 września 2014 r.

mszą św. o godz. 900

w Kościele Parafialnym w Porąbce.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z Porąbki mieszkający w Kozubniku - odjazd na mszę św. z Kozubnika o godz. 840 – (podstawiony autobus)

Przyjazd do szkoły po mszy św. około godz. 1000 autobusem podstawionym.

Powrót autobusem kursowym 1210 i 1235

DOBRY START - projekt współfinansowany przez UE

.

logo pokl UEEFS-logo

Fundacja STIWEK oraz Gmina Porąbka informują, iż w dniach od 2 do 16 września 2014r. będzie trwał nabór uczestników do projektu pn.: Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbkana rok szkolny 2014/2015.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Kandydat (tylko uczeń szkoły wymienionej w § 1 pkt.2 Regulaminu) musi złożyć w sekretariacie swojej szkoły:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 2. oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronach internetowych: Fundacji STIWEK: www.stiwek.org.pl oraz Gminy Porąbka: www.porabka.pl i na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół objętych projektem.

Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne!!!

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2014 – 30 czerwca 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Skierowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych gminy Porąbka, dla których gmina jest organem prowadzącym.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami wiedzy oraz rozwijanie pasji uczniów z uzdolnieniami w szkołach gimnazjalnych Gminy Porąbka poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkołach.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 351 uczniów, w tym 146 kobiet.

W ramach projektu przewidziane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, humanistyczno-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, komputerowe, biologiczne, artystyczne, sportowo-integracyjne oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto w ramach projektu w każdej szkole przewidziano utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Dodatkowe informacje można uzyskać sekretariatach szkół objętych projektem oraz w Biurze Projektu pod numerem telefonu 696 820 845 – Rafał Sędziak, koordynator projektu,

lub pod adresem milowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Dokumenty do pobrania:

Zajęcia wyrównawcze w PGJP2 będą realizowane z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą z przedmiotów:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia sportowo-integracyjne

Ponadto będą realizowane zajęcia w ramach:

 • zespołu socjoterapeutycznego
 • opieki psychologiczno pedagogicznej
 • poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego

Więcej artykułów…

Galeria Zdjęć

Galeria Filmów

Statystyki Odwiedzin

Dzisiaj33
Wczoraj32
W tym tygodniu65
W tym miesiącu571
Wszystkie10446
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes