Home Slide Home Slide Home Slide Home Slide

Informacje

.

1) W bieżącym roku szkolnym z dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać uczniowie z orzeczonymi niepełnosprawnościami, takimi jak: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do dyrektora szkoły do dnia 15 września 2014.

Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

2) W bieżącym roku szkolnym składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 31 zł (na kwotę 10 000 zł), termin wpłaty do 26 września 2014 u wychowawcy klasy.

 

3) Co miesiąc opłata za bilet miesięczny do 25-tego każdego miesiąca w kwocie 22 zł (uczniowie dojeżdżający do 4 km).

 

4) Opłata za obiad w miesiącu wrześniu 63 złote (21 dni) do 25 września 2014.

Zebrania z Rodzicami

.

04 września 2014 r. o godz.1700 (czwartek) odbędzie się

Zebranie z Rodzicami Uczniów Klas Pierwszych

 

 09 września 2014. o godz.1700 (wtorek) odbędzie się

Zabranie z Rodzicami Uczniów Wszystkich Klas

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

.

OGŁOSZENIE!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

dla uczniów Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II w Porąbce

w dniu

1 września 2014 r.

mszą św. o godz. 900

w Kościele Parafialnym w Porąbce.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z Porąbki mieszkający w Kozubniku - odjazd na mszę św. z Kozubnika o godz. 840 – (podstawiony autobus)

Przyjazd do szkoły po mszy św. około godz. 1000 autobusem podstawionym.

Powrót autobusem kursowym 1210 i 1235

DOBRY START - projekt współfinansowany przez UE

.

logo pokl UEEFS-logo

Fundacja STIWEK oraz Gmina Porąbka informują, iż w dniach od 2 do 16 września 2014r. będzie trwał nabór uczestników do projektu pn.: Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbkana rok szkolny 2014/2015.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Kandydat (tylko uczeń szkoły wymienionej w § 1 pkt.2 Regulaminu) musi złożyć w sekretariacie swojej szkoły:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 2. oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronach internetowych: Fundacji STIWEK: www.stiwek.org.pl oraz Gminy Porąbka: www.porabka.pl i na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół objętych projektem.

Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne!!!

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2014 – 30 czerwca 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Skierowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych gminy Porąbka, dla których gmina jest organem prowadzącym.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami wiedzy oraz rozwijanie pasji uczniów z uzdolnieniami w szkołach gimnazjalnych Gminy Porąbka poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkołach.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 351 uczniów, w tym 146 kobiet.

W ramach projektu przewidziane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, humanistyczno-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, komputerowe, biologiczne, artystyczne, sportowo-integracyjne oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto w ramach projektu w każdej szkole przewidziano utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Dodatkowe informacje można uzyskać sekretariatach szkół objętych projektem oraz w Biurze Projektu pod numerem telefonu 696 820 845 – Rafał Sędziak, koordynator projektu,

lub pod adresem milowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Dokumenty do pobrania:

Zajęcia wyrównawcze w PGJP2 będą realizowane z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą z przedmiotów:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia sportowo-integracyjne

Ponadto będą realizowane zajęcia w ramach:

 • zespołu socjoterapeutycznego
 • opieki psychologiczno pedagogicznej
 • poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego

INFORMACJA

.

Informujemy, że do dnia 31 lipca 2014r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.

We wszystkich pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego:

+ 48 662 098 137

Osiągnięcia Naszych Uczniów

.

 

 

Klasa

Uczniowie wytypowani do otrzymania listów pochwalnych

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Zachowanie

I a

Zuzanna Stachura

5,21

wzorowe

Weronika Laszczak

4,79

bardzo dobre

I b

Sabina Kasprzak

5,14

wzorowe

Karolina Łaszczak

5,00

bardzo dobre

Emilia Gawlas

4,93

bardzo dobre

Małgorzata Momola

4,79

bardzo dobre

II a

Katarzyna Kózka

5,18

wzorowe

Paulina Bakalarska

5,00

wzorowe

Zuzanna Martyniak

4,88

wzorowe

Paweł Małczak

4,88

bardzo dobre

Julia Kos

4,82

wzorowe

II b

Wojciech Łukasik

5,24

wzorowe

Sebastian Witkowski

4,94

wzorowe

Maciej Madejczyk

4,88

wzorowe

III a

Zbigniew Soj

5,33

wzorowe

Oskar Pawica

5,33

wzorowe

Michał Nowakowski

4,94

wzorowe

Krzysztof Blarowski

4,94

bardzo dobre

Kinga Wykręt

4,83

wzorowe

III b

Jan Szlagor

5,22

wzorowe

Piotr Janosz

5,06

wzorowe

Żaneta Grabska

4,94

wzorowe

Karolina Kierpiec

4,94

wzorowe

 

Uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję w roku szkolnym 2013/2014                  

Klasa I a   -   Weronika Laszczak, Patryk Szemla                            

Klasa I b   - Sabina Kasprzak

Klasa II b   - Kamil Martyniak

    

        

Inne nagrody

- Wojciech Łukasik - finał ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”;

- Wojciech Łukasik - II etap konkursu przedmiotowego z fizyki;

- Piotr Janosz – II etap konkursu przedmiotowego z geografii;

- Karolina Madej, Oskar Pawica, Piotr Janosz – II etap konkursu przedmiotowego z języka

angielskiego;

- Żaneta Grabska, Olga Morawska, Zbigniew Soj, Krzysztof Blarowski – udział w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego oraz osiągnięcie wysokich wyników w etapie szkolnym;

- Piotr Janosz - udział w konkursach przedmiotowych z biologii oraz chemii;

- Emilia Gawlas – uzyskanie wysokich wyników w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego „FOX” ;

- Zuzanna Stachura, Sabina Kasprzak, Oskar Pawica – uzyskanie wysokich wyników                           w konkursie matematycznym „Kangur”;

- Sabina Jurczak, Karolina Kierpiec, Patrycja Pielesz, Kinga Wykręt, Martyna Cieślak, Angelika Błasiak, Patrycja Sadlik, Daria Martyniak, Stefania Koniorczyk, Julia Kos, Dominik Gałuszka, Maciej Gąsiorek,Filip Głogosz, Sebastian Witkowski, Mateusz Borgosz, Maciej Ficoń, Maciej Madejczyk, Mateusz Sury, Kamil Roseger - reprezentowanie szkoły                       w zawodach sportowych;

- Wojciech Łukasik, Kamil Roseger – reprezentowanie szkoły w rozgrywkach szachowych oraz uzyskanie wysokich wyników;

- Dominik Gałuszka - pełnienie funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

- Maciej Gąsiorek - reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym;

- Aneta Kołek, Martyna Cieślak, Angelika Błasiak, Karolina Madej, Karolina Kierpiec, Dominik Gałuszka, Oskar Pawica, Bartłomiej Pijak - aktywna praca w „Szkole Piosenki”;

- Sabina Kasprzak – aktywna praca w Szkolnej Radzie Bibliotecznej oraz prowadzenie kroniki szkolnej;

- Olga Morawska - prowadzenie kroniki szkolnej;

- Justyna Parcia, Jan Szlagor, Karol Mysłajek, Krzysztof Blarowski, Wojciech Łukasik –zaangażowanie w akcję charytatywną.

Galeria Zdjęć

Galeria Filmów

Statystyki Odwiedzin

Dzisiaj7
Wczoraj28
W tym tygodniu83
W tym miesiącu35
Wszystkie9189
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes