Home Slide Home Slide Home Slide Home Slide

Zebranie z Rodzicami i Kosultacje

.

Uwaga ! ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI KLAS 3

Zapraszamy rodziców dzieci klas trzecich na zebranie, które odbędzie się w najbliższy wtorek 31 marca 2015r. o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej.

Program zebrania:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI TESTÓW GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014-15
 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z KĘT

Uwaga ! KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI KLAS 1 i 2

Rodziców dzieci klas pierwszych i drugich zapraszamy na konlutacje, również we wtorek 31 marca o godz. 17:00.

 Klasa 1 a – sala nr 10 – PARTER

Klasa 1 b – sala nr 9 – PARTER

Klasa 2 a – sala nr 18 - PIĘTRO

Klasa 2 b – sala nr 17 – PIĘTRO

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PORĄBCE

NA ROK SZKOLNY 2015/16

Ustalony obwód Sołectwo Porąbka:

 • z urzędu –absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, na podstawie zgłoszenia rodziców :
 • Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej do pobrania na stronie internetowej naszego gimnazjum pgjp2.org.pl lub w sekretariacie.
 • Kandydaci zamieszkujący poza naszym obwodem składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum – wniosek do pobrania na stronie internetowej naszego gimnazjum pgjp2.org.pl lub w sekretariacie.

 

Terminy składania:

a/ zgłoszeń: 14 kwiecień-17 maj 2015 -w sekretariacie PG Porąbka w godzinach 800-1500

b/wniosków: 14 kwiecień-21 maj 2015 -w sekretariacie PG Porąbka w godzinach 800-1500

 

Poniżej informacje o kryteriach rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie i zgłoszenie kandydata do ściągnięcia w plikach pdf.

pdf t

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

pdf t

 Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 

pdf t Wniosek o przyjęcie  kandydata
 pdf t Zgłoszenie kandydata
pdf t  Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Komunikat z Zebrania Rodziców Podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2014/15

.

Zebranie odbyło się w dniu 27 stycznia 2015 roku /wtorek/

O godz. 16.00 – WYSTĘP JASEŁKOWY w wykonaniu uczniów klas 1-3 zespół teatralny + śpiewający / Nauczyciele odpowiedzialni: p.Ewa Madejczyk, p.Krystyna Martyniak, p.Krzysztof Martyniak/

O godz. 17.00 – Zebranie z Rodzicami

Ranking klas: W szkole uczy się obecnie 92 uczniów - w klasach: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B:

1 miejsce – kl. 3A; średnia = 4,21

2 miejsce – kl. 3B; średnia = 3.96

3 miejsce – kl. 2B; średnia = 3,78

4 miejsce – kl. 1B; średnia = 3,70

5 miejsce – kl. 2A; średnia = 3,66

6 miejsce – kl. 1A; średnia = 3,38

Frekwencja :

1 miejsce – kl. 2B = 93,27 %

2 miejsce – kl. 1B = 92,70 %

3 miejsce – kl. 3A = 91,34 %

4 miejsce – kl. 1A = 90,56 %

5 miejsce – kl. 3B = 89,75 %

6 miejsce – kl. 2A = 89,56 %

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce, którzy uzyskali w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – Katarzyna Bieniek (1 b), Zuzanna Stachura, Paulina Grabska (kl. 2 a), Sabina Kasprzak, Emilia Gawlas, Karolina Łaszczak (kl. 2 b), Katarzyna Kózka, Paulina Bakalarska, Julia Kos (kl. 3 a), Wojciech Łukasik, Sebastian Witkowski (kl. 3 b),

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali LISTY GRATULACYJNE

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce, którzy uzyskali w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4,15 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – Mateusz Bądek, Sandra Kwolczak (kl. 1 a), Jagoda Duszyk, Kinga Gąsiorek, Karolina Kula (kl. 1 b), Weronika Laszczak (kl. 2 a), Małgorzata Momola, Konrad Wieroński (kl. 2 b), Zuzanna Martyniak, Kamil Roseger, Maciej Ficoń, Paweł Małczak, Jan Gryboś (kl. 3 a), Joanna Kudłacik, Maciej Madejczyk, Stefania Koniorczyk, Daria Martyniak, Anna Harat, Brnadetta Dzióbek (kl. 3 b),

Gratulujemy i zachęcamy do dalszego wysiłku w celu podniesienia wyników, tak by można było uzyskać na koniec roku szkolnego świadectwa z wyróżnieniem.

Uczniowie, którzy w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 uzyskali 100% i bardzo wysoką frekwencję – Wojciech Dudek (kl. 1 a), Katarzyna Bieniek, Suwaj Miłosz, Remigiusz Wawak (kl. 1 b),Weronika Laszczak, Anna Płonka (kl. 2a),Sabina Kasprzak, Bartłomiej Gądek, Konrad Wieroński (kl. 2 b), Julia Kos (kl. 3 a), Joanna Kudłacik, Daria Martyniak, Maciej Iskierka (kl.3 b),

Najlepsze wyniki w konkursach przedmiotowych uzyskał jeden uczeń:

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjum /II etap - rejonowy/- Wojciech Łukasik (kl. 3 b); opiekun mgr Marcin Domasik,

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjum /II etap - rejonowy/ -   Wojciech Łukasik (kl. 3 b); opiekun mgr Agnieszka Krzywdzińska,

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjum /II etap - rejonowy/ -   Wojciech Łukasik (kl. 3 b); opiekun mgr Danuta Szczypka,

- Wojewódzki Konkurs „Młody Chemik” z finałem w Katowicach /Wojciech Łukasik (kl. 3b); opiekun mgr Agnieszka Krzywdzińska,

- Ponadto w etapie szkolnym w konkursach przedmiotowych brali udział uczniowie:

 • matematyka; 4 uczniów – opiekun mgr Danuta Szczypka
 • język angielski; 4 uczniów – opiekun mgr Ewa Misiulewicz    
 • biologia; 4 uczniów; - opiekun mgr Agnieszka Krzywdzińska
 • historia; 1 uczeń; - opiekun mgr Alicja Młynarska-Mazur
 • geografia; 10 uczniów – opiekun mgr Krystyna
 • fizyka; 1 uczeń – opiekun mgr Marcin Domasik
 • język niemiecki; 4 uczniów – opiekun mgr Renata Zoń
 • chemia; 1 uczeń – opiekun mgr Agnieszka Krzywdzińska

Wyniki uzyskane przez uczniów w zawodach sportowych:

- I miejsce w turnieju gminnym piłki nożnej dziewcząt,

- I miejsce w turnieju gminnym piłki nożnej chłopców,

- III i IV miejsce w powiatowych półfinałach piłki nożnej dziewcząt,

- III i IV miejsce w powiatowych półfinałach piłki nożnej chłopców,

- I miejsce w gminnych zawodach piłki koszykowej dziewcząt,

- I miejsce w gminnych zawodach piłki koszykowej chłopców,

- II miejsce w gminnych rozgrywkach tenisa stołowego chłopców – rozgrywki drużynowe,

- Udział w powiatowych rozgrywkach tenisa stołowego chłopców – rozgrywki drużynowe,

- II miejsce w gminnych rozgrywkach tenisa stołowego dziewcząt – rozgrywki drużynowe,

- Udział w powiatowych rozgrywkach tenisa stołowego dziewcząt – rozgrywki drużynowe,

- Udział w gminnych sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,

- Udział w gminnych sztafetowych biegach przełajowych chłopców,

- Udział w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,

- Udział w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych chłopców,

- I miejsce w rozgrywkach drużynowych Powiatowej Ligi Szachowej - Wojciech Łukasik (kl. 3 b), Kamil Roseger (kl. 3 a)

 pralat

Ksiądz Prałat Józef Strączek wśród zaproszonych gości – Dzień Seniora w PG Porąbka /28.01.15r./

Zaproszenie na Wyjazd do NOSPR

.

penderecki

Zaproszenie dla chętnych na wyjazd do NOSPR -U (NOWA SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA) w KATOWICACH na koncert symfoniczny „7 Bram Jerozolimy” – Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora w dniu 7 maja 2015 (tj.czwartek).

Zapisy do końca lutego br. koszt całkowity - 40 zł. Opłata za bilety do końca lutego 2015.

Program:

Krzysztof Penderecki – Siedem bram Jerozolimy

Siedem bram Jerozolimy (1996) napisał Krzysztof Penderecki na zamówienie stolicy Izraela z okazji jubileuszu trzech tysiącleci istnienia miasta. Tam, w 1997 roku, odbyło się prawykonanie. Dyrygował Lorin Maazel. Według pierwotnych planów miało to być dzieło instrumentalne (dlatego w katalogu Pendereckiego figuruje też jako VII Symfonia). Ostatecznie jednak zdecydował się kompozytor na wielką formę oratoryjną, w której osiągnął mistrzostwo. Siedem bram Jerozolimy wpisuje się zatem w nurt znaczony takimi pomnikami muzyki XX wieku, jak Pasja według Świętego Łukasza (1965), Jutrznia (1969–1971), Polskie Requiem (1980–1984) czy Credo (1997–1998). Penderecki zastosował tu potężną orkiestrę z rozbudowaną sekcją perkusyjną, z rzadko używaną trąbką basową (imitującą żydowski szofar) oraz z tzw. tubafonami, czyli specjalnie skonstruowanymi rurami o niskim brzmieniu. W obsadzie znalazły się też trzy chóry, soliści oraz recytator. Utwór składa się z siedmiu części symbolizujących siedem bram starożytnej Jerozolimy. Wykorzystano teksty starotestamentowe, ale w tłumaczeniu łacińskim (z tzw. Wulgaty, czyli klasycznego przekładu św. Hieronima z IV wieku). Szczególną cechą tej muzyki jest jej swoisty ekumenizm. Łączą się w niej zgodnie elementy muzyki liturgicznej chrześcijaństwa wschodniego, zachodniego oraz muzyki żydowskiej. Rezonują tu także wieloetniczne (m.in. ormiańskie) korzenie rodzinne Pendereckiego. Kiedy Mistrz dyryguje osobiście, wykonanie staje się w dwójnasób wydarzeniem. [Marcin Trzęsiok]

Zebranie z Rodzicami po I Semestrze

.

27 STYCZNIA 2015 tj.WTOREK ODBĘDZIE SIĘ

ZEBRANIE Z RODZICAMI - KONIEC 1-SZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2014/15

O godz.1600- Jasełka dla rodziców w wykonaniu uczniów klas 1-3

o godz.1700 - zebranie rodziców w świetlicy szkolnej (podsumowanie , prelekcja na temat „Zdrowe Odżywianie”)

Spotkanie z wychowawcami po zebraniu:

Klasa 1 a – sala nr 10 – PARTER

Klasa 1 b – sala nr 9 – PARTER

Klasa 2 a – sala nr 18 - PIĘTRO

Klasa 2 b – sala nr 17 – PIĘTRO

Klasa 3 a – sala nr 1 – PARTER

Klasa 3 b – sala nr 19 – PIĘTRO

Już świąteczny nastał czas – czyli małe podsumowanie

.

Już świąteczny nastał czas – czyli małe podsumowanie.


Kończy się kolejny rok, jak to zwykle bywa czas na zastanowienie, co udało się zrobić, a na co w najbliższym czasie dobrze byłoby zwrócić większą uwagę. Kiedy tak człowiek usiądzie i analizuje, przychodzą różne myśli do głowy. Nasza szkoła Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce działa od września 1999 roku. Kolejno uczniowie przychodzą i odchodzą. W kilku ostatnich latach zmniejszyła się ilość uczniów. Różne są przyczyny, demografia, chęć sprawdzenia gdzie jest lepiej, małe zamieszanie wokół naszej szkoły. Tak by się chciało „wykrzyczeć” pozwólcie nam w spokoju pracować, my naprawdę nie chcemy „taniej sensacji”, może już dość. Szkoła sama się obroni poziomem nauczania i najlepszą wizytówką, czyli ABSOLWENTAMI. Poniższe zestawienie ilustruje tendencje spadkowe.

 

Cały artykuł w pliku pdf poniżej

pdf t Już świąteczny nastał czas – czyli małe podsumowanie - cały artykuł.

Wyjazd do Kina

.

Ogólnoszkolny wyjazd do kina w Domu Kultury w Kętach na projekcję filmu: "HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII" /3D, dubbing/ w dniu 15.01.2015r.

Koszt: 17 zł

Wyjazd do kina w dniu 15 stycznia 2015

Przyjazd do szkoły wg planu wszyscy uczniowie.

Klasa 1a – jedzie 8 uczniów (zostaje – 5 uczniów)

Klasa 1b – jedzie 11 uczniów (zostaje – 4 uczniów)

Klasa 2a – jedzie 7 uczniów (zostaje – 7 uczniów)

Klasa 2b – jedzie 5 uczniów (zostaje – 13 uczniów)

Klasa 3a – jedzie 12 uczniów (zostaje – 5 uczniów)

Klasa 3b – jedzie 13 uczniów (zostaje – 2 uczniów)

ZOSTAJE 36 UCZNIÓW ;JEDZIE 62 UCZNIÓW + 5 NAUCZYCIELI (OPIEKA –1A-A.MAZUR; 1B-A.MUCHA; 2A+2B- E.MADEJCZYK ; 3A- D.SZCZYPKA; 3B-K.SADLIK)

UWAGA:

1 lekcja normalnie

830 – herbata; 845 – wyjazd; 915- 1200 – film; powrót do szkoły o godz. 1200; obiad o godz. 1220 . NIKT NIE KOŃCZY WCZEŚNIEJ

KLASY

1A+ 1B

3A+3B

2A+2B

2 LEKCJA

R.ZOŃ

E.MISIULEWICZ

L.NOWOTARSKA

3 LEKCJA

A.KRZYWDZIŃSKA

J.MARCISZ

L.NOWOTARSKA

4 LEKCJA

L.NOWOTARSKA

A.KRZYWDZIŃSKA

KS.MAREK

5 LEKCJA

L.NOWOTARSKA

KS.MAREK

M.DOMASIK

6 LEKCJA

WG PLANU

ew.M.DOMASIK

WG PLANU

ew.A.WALUSIAK

WG PLANU

Galeria Zdjęć

Galeria Filmów

Statystyki Odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj10
W tym tygodniu123
W tym miesiącu328
Wszystkie13611
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes